Untitled Document
       18.09.14
Untitled
 • Начало
 • Галерия
 • Видео
Untitled
 • Релеф
 • Води
 • Климат
 • Природни
зони
 • Полезни 
изкопаеми
 • Население
 • Държави
 • Тест

 

 

 

Карти

Природогеографска карта на Африка

Стопанска карта на Африка

Карта с природните зони на Африка

Карта с водите и климата на Африка

Политическа карта с населението на Африка

Untitled Document
  Untitled
 • Карти
 • Източници
 • Контакти